Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ (337) χωρίς την έκδοση χρεωστικής κάρτας.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print