Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print