Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 07/10/2020 ΩΣ 31/12/2020

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print