Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019
image_print