1

Συντήρηση (3) τριών κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου split στο γραφείο του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71