ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΗΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021