Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση ανελκυστήρων (παλαιού και νέου δημαρχείου). Πολυετής υποχρέωση ποσού 1.613,67€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print