Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση ανελκυστήρων (παλαιού και νέου δημαρχείου (Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2019,2020. Σχετικός ΑΔΑ 6ΦΤ1Ω9Μ-Ζ55)

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
image_print