Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.Πολυετής δαπάνη, πληρωμή συμβάσεων υποστήριξης.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print