Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.Πολυετής δαπάνη ποσού 46.212,00€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print