ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019