1

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες)