Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, λουκέτων κ.λ.π.)

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023
image_print