Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΗΥ-9456 & ΚΗΥ-9460

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print