Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΕΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
image_print