Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 9441 ΚΗΥ 9456 ΚΗΥ 9503 ΚΗΥ 9460 ΚΗΥ 9423 ΚΗΥ 9889 ΚΗΥ 5291 ΚΗΥ 9513

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print