Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΜΕ 123258 (ΣΑΡΩΘΡΟ )

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print