Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ‘ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ’ τιμ.22/30-12-2016

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017
image_print