Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση και επισκευή των δύο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης.Πολυετής δέσμευση ποσού 2.000,00€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print