Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016
image_print