1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π Δ.Δ.