Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021
image_print