Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΝΤΙΔΑΣ ΚΗΠΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021
image_print