Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Συντονισμός εκλεκτόρων και διανομή ταινιών στο International και Student International Προγράμματα – Επικοινωνίες με sales agents, κινηματογραφιστές και διαχείρηση του International και Student International email accounts – Υποστήρηξη στον head of International programming – Συλλογή τελικού προγράμματος ταινιών μετά από συναντήσεις με International και Student International Team – Συλλογή υλικού από τους κινηματογραφιστές των επιλεγούντων ταινιών για προβολή τους στο φεστιβάλ – Συντονισμός με ΔΤ, ιστοσελίδα και social media ώστε όλες οι δημόσιες πληροφορίες να είναι σωστές και επικαιροποιημένες, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2023.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print