Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Συπληρωματική αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print