Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύσταση επιτροπής καταστροφής υλικών, μακράς και βραχείας διάρκειας, και εξοπλισμού στο 1ο ΕΠΑΛ. Δράμας

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024
image_print