Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Δράμας σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print