Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2017
image_print