1

Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.