Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
image_print