Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (άρθρο 29 ν.3431/2006) (ΚΑ 0718) για το οικ. έτος 2019

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
image_print