Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (άρθρο 29 ν.3431/2006) (ΚΑ 0718) για το οικ. έτος 2021

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
image_print