Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ : ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ – ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JCB Ματζουράνη Μιλτιάδη

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022
image_print