ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ