Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
image_print