Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Την πρόσληψη και απασχόληση από 08/10/2013 έως 07/12/2013 στον Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των παρακάτω: ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013
image_print