Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τοποθέτηση 4 στύλων και 4 Φ.Σ. S -17 στη ΔΚ Ξηροποτάμου

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print