Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
image_print