Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ”ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α΄ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ-Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ 2.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ΄΄ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)΄΄

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017
image_print