1

Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου μετά από άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου στο ΟΤ289α-289β, του σχεδίου πόλης Δράμας