Γραφείο Δημάρχου

Τροποποίηση καταγραφής και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4305/2014

Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018
image_print