Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση και έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» για το κλείσιμο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023
image_print