Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της κατηγοριοποίησης για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Δράμας

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print