Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ.338/2018 και θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ»

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
image_print