Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών των προς απόκτηση μηχανημάτων, μετά την ένταξη της Πράξης του Δήμου Δράμας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print