Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 134/2017 ΑΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 193/2018 ΑΔΣ, με θέμα: «Τροποποίηση της 134/2017 ΑΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 193/2018, σχετικά με τον ορισμό μελών της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας»

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print