Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 217/2018 ΑΔΣ με θέμα « Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος»

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print