Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Tροποποίηση της 301/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έκδοση κανονιστικής απόφασης για ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Δράμας”

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print