Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 396/2018 ΑΔΣ με θέμα «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)»

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print