Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 398/2019 ΑΔΣ με θέμα « Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας»», μετά από παραίτηση τακτικού μέλους

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print